Quảng cáo trên Thế giới dịch vụ giúp phát triển doanh nghiệp và thương hiệu ở mọi lĩnh vực và quy mô.


Lựa chọn giải pháp quảng cáo phù hợp với bạnTGDV ATTRIBUTION


Khám phá các chiến thuật tiếp thị kỹ thuật số giúp thúc đẩy doanh số bán hàng trên TGDV.


TGDV DSP


Nền tảng của chúng tôi cung cấp các công cụ nâng cao để mua các vị trí đặt quảng cáo cả trong và ngoài TGDV.


TGDV LIVE


Giúp thúc đẩy sự cân nhắc về sản phẩm của bạn bằng cách tương tác và kết nối với khách hàng trong các buổi phát trực tiếp. 

AUDIO ADS


Quảng cáo âm thanh của TGDV giúp các thương hiệu kết nối với khán giả thông qua hỗ trợ quảng cáo miễn phí của TGDV Music.


GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO TUỲ CHỈNH


Nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn qua các trải nghiệm quảng cáo sáng tạo và linh hoạt.


POST (BETA)


Thúc đẩy sự khám phá và cân nhắc lựa chọn thương hiệu bằng các hình ảnh được tuyển chọn trong nguồn cấp dữ liệu thương hiệu của bạn trên TGDV.

SIZMED AD SUITE


Tạo, phân phối, tùy chỉnh, đo lường và tối ưu hóa các chiến dịch để hỗ trợ mục tiêu thương hiệu và kích thích nhu cầu mua sắm. 


TÀI TRỢ THƯƠNG HIỆU


Nâng cao nhận thức về thương hiệu với biểu tượng của bạn và dòng tiêu đề tùy chỉnh trong quảng cáo xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.

TÀI TRỢ HIỂN THỊ


Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách tiếp cận các đối tượng có liên quan trên và ngoài TGDV bằng giải pháp quảng cáo tự phục vụ.

TÀI TRỢ SẢN PHẨM


Cải thiện khả năng hiển thị của các sản phẩm riêng lẻ với các quảng cáo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và trên các trang sản phẩm.


CỬA HÀNG


Truyền cảm hứng cho lòng trung thành của khách hàng với đa dạng cửa hàng miễn phí của riêng bạn trên TGDV.


VIDEO ADS


Kết hợp hình ảnh, âm thanh và chuyển động trong quảng cáo trên các trang web của TGDV, các thiết bị như Fire Tablet và trên web.Khám phá các tài nguyên giáo dục của chúng tôi


Khám phá thông tin chi tiết, mẹo, cách học qua hướng dẫn và câu chuyện thành công của nhà quảng cáo sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các giải pháp quảng cáo của chúng tôi. Từ đó, giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình.