Nạp tiền vào số dư trên thẻ quà tặng TGDV của bạn giờ đây dễ dàng hơn và nhanh hơn bao giờ hết. Bạn có thể trực tiếp nạp thêm số dư của mình bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước. Bạn cũng có thể thiết lập Tự động nạp lại, cho phép bạn tự động thêm tiền vào Số dư thẻ quà tặng TGDV của mình theo lịch trình hoặc khi số dư giảm xuống dưới một số tiền nhất định. Số dư Thẻ quà tặng có thể được sử dụng để mua sắm hàng triệu mặt hàng trên TGDV mà không giới hạn thời gian cũng như phí dịch vụ. Tìm hiểu thêm về Điều khoản và Điều kiện của Thẻ quà tặng TGDV.


Lợi ích của việc nạp lại số dư của bạn

Dành ngân sách để mua sắm trên TGDV , luôn ở trong giới hạn của bạn và theo dõi số tiền bạn đã chi tiêu.

Khi sử dụng số dư để mua sắm trên TGDV, các giao dịch mua nhỏ hơn của bạn - như tải nhạc MP3 và sách điện tử Kindle - có thể được tổng hợp thành một dòng trên hóa đơn thẻ tín dụng của bạn.

Dễ dàng thêm số dư còn lại của thẻ trả trước vào Số dư thẻ quà tặng TGDV của bạn để mua sắm trên TGDV. > Tìm hiểu thêm

Nạp lại số dư của bạn thường xuyên để tiết kiệm cho một giao dịch mua lớn trên TGDV.


Các câu hỏi thường gặp


Tôi có thể xem số dư mà tôi nạp lại vào tài khoản của mình ở đâu?

Toàn bộ số dư Thẻ quà tặng TGDV của bạn có thể được xem trên trang Số dư Thẻ quà tặng. Lưu ý: bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.


Có bất kỳ khoản phí duy trì nào cho số tiền tôi nạp lại vào Số dư Thẻ quà tặng TGDV của mình không?

Không. TGDV không tính bất kỳ khoản phí nào đối với số dư của bạn. Tìm hiểu thêm từ Điều khoản và Điều kiện của Thẻ quà tặng TGDV.


Số dư tôi tải lại có hết hạn không?

Không. Không có ngày hết hạn cho số dư bạn nạp lại. Tìm hiểu thêm từ Điều khoản và Điều kiện của Thẻ quà tặng TGDV.


Tôi có thể sử dụng số dư của mình để mua sắm làm gì?

Bạn có thể sử dụng số dư của mình cho các mặt hàng đủ điều kiện trên TGDV, bao gồm các sản phẩm thực, nội dung kỹ thuật số và ưu đãi từ người bán bên thứ ba. Ngoài ra, số dư của bạn có thể được sử dụng trên các trang web liên kết của TGDV,, bao gồm smile.amazon.com, myhabit.com và fresh.amazon.com. Tìm hiểu thêm từ Điều khoản và Điều kiện của Thẻ quà tặng Amazon.com.


Khi nào thì Auto-Reloads sẽ xảy ra sau khi thiết lập?

Nếu bạn chọn kích hoạt tự động nạp lại bất cứ khi nào số dư trên thẻ quà tặng của bạn giảm xuống dưới một số tiền nhất định, thì tự động nạp lại sẽ được tự động áp dụng cho Số dư trên thẻ quà tặng trên TGDV của bạn bất cứ khi nào số dư của bạn giảm xuống dưới số tiền kích hoạt. Nếu bạn chọn thiết lập Tự động Nạp lại theo lịch trình, lần tự động nạp lại đầu tiên sẽ được áp dụng cho Số dư trên thẻ quà tặng TGDV của bạn vào ngày giao hàng bạn chọn và các lần Tự động Nạp lại liên tiếp sẽ diễn ra theo tần suất bạn chọn.


Tôi có thể thay đổi cài đặt tự động tải lại của mình không?

Có, hãy chuyển đến tài khoản của bạn - Xem trang Số dư thẻ quà tặng để thay đổi số tiền Tự động nạp lại, số tiền để kích hoạt tự động nạp lại hoặc tắt tự động nạp lại.


Tôi có thể hoàn trả số dư mà tôi đã tải lại vào tài khoản của mình không?

Không, số dư bạn nạp lại không được hoàn lại hoặc quy đổi thành tiền mặt, ngoại trừ trường hợp luật pháp yêu cầu. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nó để mua các mặt hàng vật lý và kỹ thuật số trên TGDV.