VỀ CHÚNG TÔI

Thế giới dịch vụ là cộng đồng cho các nhà tiêu dùng thông thái, nơi cung cấp nền tảng để các cá nhân có thể chia sẻ, đánh giá, bình luận về các dịch vụ, thương hiệu trước khi đưa ra quyết định mua sắm. Nhờ đó, việc đánh giá sản phẩm trở nên khách quan và trung thực hơn.

Bên cạnh đó, TGDV còn là cầu nối giúp các doanh nghiệp có thể đưa dịch vụ của mình tới tận tay người tiêu dùng. 

Với sứ mệnh đó, chúng tôi mong rằng sẽ góp phần xây dựng nên một nền thương mại điện tử Việt Nam an toàn và lành mạnh, giúp mọi người có một nơi an tâm để mua sắm và trải nghiệm. 

Liên hệ với TGDV

Khi bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi.